FH8856V200-GC8053-IF5X-V201
FH8856V200-GC8053-IF5X-V202

FH8856V200+GC8053

1/3" GC8053 超低照度CMOS传感器;采用富瀚FH8856V200方案,标准单层38mm*38mm规格;支持红外灯、暖白光灯和双光灯;H.265+H.254视频编码,支持人形检测和画框;支持双码流,主码流分辨率3840*2160,副码流分辨率D1,支持全网通和ONVIF协议。

 

 

FH8856V200+GC8053 800W单38板规格书

 


 

接口定义

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首页    网络摄像机    FH8856V200+GC8053